«ایراندوستیِ» ما و اندیشه‌های دکترجواد طباطبایی

فرخنده مدّرس

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴
ساعت 23:14    | |

«ایراندوستیِ» ما و اندیشه‌های دکترجواد طباطبایی

فرخنده مدرس

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴
ساعت 23:10    | |

دکتر جواد طباطبایی صاحبِ نظر است، نه مترجم!

 

فرخنده مدرس

 

http://bonyadhomayoun.com/?p=13899


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
ساعت 18:50    | |

زیر تازیانۀ توهینِ روشنفکریِ ناتوان

 

فرخنده مدرس

 

http://bonyadhomayoun.com/?p=13887


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
ساعت 18:44    | |

اطلاعیه

 

به آگاهی می رساند که نسخه های اندکی از نسخۀ دوم جدال قدیم و جدید از صحافی دریافت شده و در دفتر انتشارات مینوی خرد موجود است. این کتاب اولین بار در نمایشگاه کتاب اردیبهشت 94 عرضه خواهد شد، اما علاقه مندان می توانند با مراجعه به دفتر مینوی خرد نسخه های موجود را تهیه کنند. یادآوری می کنیم این نسخۀ دوم متن کامل تر و منقح تری از ویراست نخست جدال قدیم و جدید است.

 نگاشته شده  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
ساعت 18:23    | |

به مناسبت انتشار نظام های نوآیین در اندیشۀ سیاسی

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳
ساعت 10:4    | |

فراهم آمدن مقدمات «تأسیس» اندیشه‌ی سیاسی جدید ایران

 

محمد ایمانی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳
ساعت 1:10    | |

جدال با مدعیان

 

مصطفی نصیری

بخش چهارم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳
ساعت 1:2    | |

جدال با مدعی

 

مصطفی نصیری

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳
ساعت 21:38    | |

جدال با مدعی

 

مصطفی نصیری

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳
ساعت 21:36    | |

جدال با مدعی

 

مصطفی نصیری

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳
ساعت 21:32    | |

نقدی بر یدالله موقن در بیان معنای سنت

 

مصطفی نصیری


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳
ساعت 21:25    | |

اطلاعیه

 

به اطلاع علاقه مندان می رسانیم که دفتر سوم تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید

از امروز 

  در تهران توزیع شده است. دفتر نخست نیز اواخر بهمن ماه در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 نگاشته شده  چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳
ساعت 22:32    | |

نقدي بر مناظره دكتر سيد جواد طباطبائي و دكتر حسين كچوئيان


ملیت گرایی از کجا آمد؟


کاظم آذری سیسیادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه دهم آبان ۱۳۹۳
ساعت 23:19    | |
 

تعلیقۀ هفتم 

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳
ساعت 15:44    | |

تعلیقۀ ششم بخش دوم

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳
ساعت 23:42    | |

تعلیقۀ ششم بخش نخست

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳
ساعت 23:40    | |

یکی دو حاشیه بر برنامۀ پیشنهادی برای «ارتقاءِ» علم سیاست

 

دکتر جواد طباطبایی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه دوم مهر ۱۳۹۳
ساعت 15:49    | |
 تعلیقۀ پنجم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳
ساعت 23:4    | |

 نقطه کانونی درد کجاست؟

‌   فرخنده مدرس

 

http://bonyadhomayoun.com/?p=13381


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳
ساعت 15:27    | |

دربارۀ یک مشت ادعا

 

ملاحظاتی دربارۀ مفهوم ذات در فلسفۀ ارسطو و هگل

 

هومن قاسمی

 

از آن جا در مقالۀ هومن قاسمی حروف یونانی به کار رفته و خواندن آن ها

در محیط بلاگ ممکن نیست، آن را به صورت تصویری در پیوند زیر قرار داده ایم.

 

http://www.mediafire.com/view/yx354rwuprt78by/002.pdf

 نگاشته شده  چهارشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۳
ساعت 23:24    | |
 تعلیقۀ چهارم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۳
ساعت 17:49    | |

تعلیقۀ سوم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳
ساعت 18:51    | |

تعلیقۀ دوم

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳
ساعت 1:26    | |

تعلیقۀ نخست

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه ششم شهریور ۱۳۹۳
ساعت 1:6    | |