تعلیقۀ سوم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه یازدهم شهریور 1393
ساعت 18:51    | |

تعلیقۀ دوم

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه نهم شهریور 1393
ساعت 1:26    | |

تعلیقۀ نخست

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه ششم شهریور 1393
ساعت 1:6    | |

تعلیقه هایی بر مقالۀ «زوال سیاسی در ایران»

 

سیروس پرویزی

 

درآمد


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:22    | |


روشنفكری در زمانه‌ی عسرت

سيروس پرويزی

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:13    | |

روشنفکری در زمانۀ عسرت

 

سیروس پرویزی

 

بخش نخست

 

آنچه از نظر خوانندگان می گذرد، مقاله ای است حدود ده سال پیش (جمعه ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٥) نوشته شده و در سایت گفتگو آمده بود. ما آن را به مناسبت مقاله ای می آوریم که سیروس پرویزی در نقد مقالۀ زوال سیاسی در ایران نوشته و در سایت خود منتشر کرده است


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:10    | |

چه کسی هیچ نمی­گوید؟!

 

بررسی یک نکته از مقالۀ «زوال سیاسی در ایران»

 

محمد مرادی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه سوم شهریور 1393
ساعت 17:54    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش پایانی

 

سیری در فصل دوم کتاب “مکتب تبریز”


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:35    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش دوم: سیری در عنوان «مکتب تبریز»


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:30    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش نخست: مقدمه‌ای به پاس قدردانی از دکترجواد طباطبایی

‌‌

نفوذ و تأثیر نظری دکترجواد طباطبایی بر بخش بزرگی از جامعه فعال ایرانی ماهیتی فرهنگی و مَنشی یافته و خوانندگان پی‌گیر آثار و جویندگان آرای وی را، به ملاحظه کشور، محتاط و «محافظه‌کار» و ایراندوست‌تر کرده است.

‌‌

 

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

بخش نخست:

Tabatabie


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:23    | |

سیر نابخردی در تاریخ

درباره روایت جواد طباطبایی از زوال سیاسی در ایران

مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
ساعت 20:37    | |

سیر نابخردی در تاریخ

درباره روایت جواد طباطبایی از زوال سیاسی در ایران

مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
ساعت 20:27    | |

اطلاعیه

 

نظر دوستان را به مجموعه مقالات خانم فرخنده مدرس در سایت بنیاد داریوش همایون جلب می کنیم. این مقالات به مناسبت سالگرد پیروزی مشروطیت در ایران و اهمیت آثار دکتر طباطبایی در تجدید مطالعات مربوط به مشروطیت در ایران نوشته شده است.

 

 

http://bonyadhomayoun.com/?p=13162

 

 نگاشته شده  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393
ساعت 12:58    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه یکم مرداد 1393
ساعت 16:3    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه یکم مرداد 1393
ساعت 16:1    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

مقدمه: 
آنچه در زیر می¬آید ویراست دوم نوشته ای است که پیش از این در جواب به نقدهای دکتر فیرحی از نظریه زوال اندیشه و انحطاط ایران با عنوان «در هجوم شاگردان» منتشر شد. در ویراست دوم ضمن تنقیح کلی نوشته پیشین، کوشیده ام با نقادی بخش مربوط به «نظام دانایی فقه» که مفروض آقای دکتر فیرحی است، نشان بدهم که فقه در سده های اولیه اسلامی به «نظام دانایی» تبدیل نشده بود.


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه سی و یکم تیر 1393
ساعت 15:7    | |

زانچ آستین کوته و دست دراز کرد!

 

هومن قاسمی

 

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفتم تیر 1393
ساعت 22:41    | |

زانچ آستین کوته و دست دراز کرد!

 

هومن قاسمی

 

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفتم تیر 1393
ساعت 22:35    | |

زانچ آستین کوته و دست دراز کرد!

 

هومن قاسمی

 

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفتم تیر 1393
ساعت 22:33    | |

دربارۀ ميزان دانش سیدجمال و مسئلۀ پروتستانیسم اسلامی

 

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه سی و یکم خرداد 1393
ساعت 21:21    | |

دربارۀ ميزان دانش سیدجمال و مسئلۀ پروتستانیسم اسلامی

سیدجمال-سیدجواد او نیز مانند آخوندزاده اطلاع چندانی از جنبش اصلاح دینی در اروپا نداشت و بیشتر از آن که دریافت درستی از پروتستانیسم و احتمال امکان آن در اسلام داشته باشد، با توجه به تصوری که از اهمیت و ضرورت اصلاح دینی در اسلام پیدا کرده و با تکیه بر اطلاع بسیار سطحی که از منابع روزنامه‌ای از نتایج اجتماعی پروتستانیسم به دست آورده بود، گمان می‌برد که پیشرفت‌های اجتماعی اروپا از پیامدهای اصلاح دینی است.

 

فرهنگ امروز: پس از برگزاری نشست چهارم اردیبهشت 93 در نقد و شرح آراء سیدجواد طباطبایی در کتابخانۀ ملی و طرح انتقاداتی از سوی برخی از سخنرانان و منتقدین سیدجواد طباطبایی دایر بر بی‌توجهی سیدجواد طباطبایی بر نقش و اهمیت سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی در شکل‌گیری اندیشۀ اصلاح دینی و «پروتستانیسم اسلامی» در تاریخ معاصر ایران ، سید جواد طباطبایی نه فقط برای پاسخ به این انتقادات، بلکه بیشتر در جهت تنویر افکار درباب عیار دانش و سواد و چرایی کم اهمیتی او در تاریخ اندیشه معاصر، متن ذیل را جهت انتشار در اختیار فرهنگ امروز قرار داد که در ادامه می‌آید:


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه سی و یکم خرداد 1393
ساعت 21:18    | |
http://farhangemrooz.com/download?f=2014/05/06/4/12153.jpg&ts=

 نگاشته شده  جمعه بیست و سوم خرداد 1393
ساعت 19:38    | |

تعلیقه ای بر حاشیۀ «خود شهید پنداری» برادر استاد آقاجری

 

نوشتۀ علیرضا سیداحمدیان


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفدهم خرداد 1393
ساعت 23:29    | |

اطلاعیه

 

نطر علاقه مندانی را که از ما دربارۀ ویراست های جدید نوشته های دکتر طباطبایی سئوال هایی کرده اند، به این نکته جلب می کنیم که در مجموعه ای که در انتشارات مینوی خرد در دست انتشار است، تنها کتاب هایی ویراست جدید هستند که روی جلد به تصریح قید شده باشد. در مجموعۀ حاضر تنها دو کتاب تاریخ فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقی ویراست های جدید هستند، در جریان سال جاری نسخه های دوم درآمدی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی و زوال اندیشۀ سیاسی در ایران در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. از اینرو، با انتشار نسخه های دو کتاب یادشده چاپ های بدون اجازۀ موجود در بازار و متن تصویری که از چندی پیش روی انترنت قرار دارد، از درجۀ اعتبار ساقط خواهد بود. در جریان همین سال سه دفتر جلد نخست تاریخ اندیشۀ سیاسی در اروپا نیز در هزار و ششصد صفحه با عنوان های زیر انتشار پیدا خواهد کرد :

دفتر نخست : جدال قدیم و جدید در الهیات (نسخۀ دوم جدال قدیم و جدید)

 

دفتر دوم : جدال قدیم و جدید در فلسفۀ حقوق و نظریۀ جمهوری خواهی فلورانس

 

دفتر سوم : مفاهیم نوآیین در اندیشۀ سیاسی

 

 

 نگاشته شده  شنبه هفدهم خرداد 1393
ساعت 19:38    | |

خلاصه مقالۀ محمد ایمانی به قلم خود او

 

https://www.facebook.com/m.imani1987?fref=ts&ref=br_tf

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه دوم خرداد 1393
ساعت 21:36    | |