نقدي بر مناظره دكتر سيد جواد طباطبائي و دكتر حسين كچوئيان


ملیت گرایی از کجا آمد؟


کاظم آذری سیسیادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه دهم آبان 1393
ساعت 23:19    | |
 

تعلیقۀ هفتم 

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه بیست و پنجم مهر 1393
ساعت 15:44    | |

تعلیقۀ ششم بخش دوم

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه یازدهم مهر 1393
ساعت 23:42    | |

تعلیقۀ ششم بخش نخست

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه یازدهم مهر 1393
ساعت 23:40    | |

یکی دو حاشیه بر برنامۀ پیشنهادی برای «ارتقاءِ» علم سیاست

 

دکتر جواد طباطبایی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه دوم مهر 1393
ساعت 15:49    | |
 تعلیقۀ پنجم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393
ساعت 23:4    | |

 نقطه کانونی درد کجاست؟

‌   فرخنده مدرس

 

http://bonyadhomayoun.com/?p=13381


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393
ساعت 15:27    | |

دربارۀ یک مشت ادعا

 

ملاحظاتی دربارۀ مفهوم ذات در فلسفۀ ارسطو و هگل

 

هومن قاسمی

 

از آن جا در مقالۀ هومن قاسمی حروف یونانی به کار رفته و خواندن آن ها

در محیط بلاگ ممکن نیست، آن را به صورت تصویری در پیوند زیر قرار داده ایم.

 

http://www.mediafire.com/view/yx354rwuprt78by/002.pdf

 نگاشته شده  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393
ساعت 23:24    | |
 تعلیقۀ چهارم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه هفدهم شهریور 1393
ساعت 17:49    | |

تعلیقۀ سوم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه یازدهم شهریور 1393
ساعت 18:51    | |

تعلیقۀ دوم

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه نهم شهریور 1393
ساعت 1:26    | |

تعلیقۀ نخست

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه ششم شهریور 1393
ساعت 1:6    | |

تعلیقه هایی بر مقالۀ «زوال سیاسی در ایران»

 

سیروس پرویزی

 

درآمد


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:22    | |


روشنفكری در زمانه‌ی عسرت

سيروس پرويزی

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:13    | |

روشنفکری در زمانۀ عسرت

 

سیروس پرویزی

 

بخش نخست

 

آنچه از نظر خوانندگان می گذرد، مقاله ای است حدود ده سال پیش (جمعه ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٥) نوشته شده و در سایت گفتگو آمده بود. ما آن را به مناسبت مقاله ای می آوریم که سیروس پرویزی در نقد مقالۀ زوال سیاسی در ایران نوشته و در سایت خود منتشر کرده است


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:10    | |

چه کسی هیچ نمی­گوید؟!

 

بررسی یک نکته از مقالۀ «زوال سیاسی در ایران»

 

محمد مرادی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه سوم شهریور 1393
ساعت 17:54    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش پایانی

 

سیری در فصل دوم کتاب “مکتب تبریز”


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:35    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش دوم: سیری در عنوان «مکتب تبریز»


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:30    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش نخست: مقدمه‌ای به پاس قدردانی از دکترجواد طباطبایی

‌‌

نفوذ و تأثیر نظری دکترجواد طباطبایی بر بخش بزرگی از جامعه فعال ایرانی ماهیتی فرهنگی و مَنشی یافته و خوانندگان پی‌گیر آثار و جویندگان آرای وی را، به ملاحظه کشور، محتاط و «محافظه‌کار» و ایراندوست‌تر کرده است.

‌‌

 

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

بخش نخست:

Tabatabie


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:23    | |

سیر نابخردی در تاریخ

درباره روایت جواد طباطبایی از زوال سیاسی در ایران

مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
ساعت 20:37    | |

سیر نابخردی در تاریخ

درباره روایت جواد طباطبایی از زوال سیاسی در ایران

مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
ساعت 20:27    | |

اطلاعیه

 

نظر دوستان را به مجموعه مقالات خانم فرخنده مدرس در سایت بنیاد داریوش همایون جلب می کنیم. این مقالات به مناسبت سالگرد پیروزی مشروطیت در ایران و اهمیت آثار دکتر طباطبایی در تجدید مطالعات مربوط به مشروطیت در ایران نوشته شده است.

 

 

http://bonyadhomayoun.com/?p=13162

 

 نگاشته شده  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393
ساعت 12:58    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه یکم مرداد 1393
ساعت 16:3    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه یکم مرداد 1393
ساعت 16:1    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

مقدمه: 
آنچه در زیر می¬آید ویراست دوم نوشته ای است که پیش از این در جواب به نقدهای دکتر فیرحی از نظریه زوال اندیشه و انحطاط ایران با عنوان «در هجوم شاگردان» منتشر شد. در ویراست دوم ضمن تنقیح کلی نوشته پیشین، کوشیده ام با نقادی بخش مربوط به «نظام دانایی فقه» که مفروض آقای دکتر فیرحی است، نشان بدهم که فقه در سده های اولیه اسلامی به «نظام دانایی» تبدیل نشده بود.


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه سی و یکم تیر 1393
ساعت 15:7    | |