در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه یکم مرداد 1393
ساعت 16:3    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه یکم مرداد 1393
ساعت 16:1    | |

در انتظار منتقدان در راه


عیار سنجی نقدهای دکتر فیرحی/ ویراست دوم / مصطفی نصیری

مقدمه: 
آنچه در زیر می¬آید ویراست دوم نوشته ای است که پیش از این در جواب به نقدهای دکتر فیرحی از نظریه زوال اندیشه و انحطاط ایران با عنوان «در هجوم شاگردان» منتشر شد. در ویراست دوم ضمن تنقیح کلی نوشته پیشین، کوشیده ام با نقادی بخش مربوط به «نظام دانایی فقه» که مفروض آقای دکتر فیرحی است، نشان بدهم که فقه در سده های اولیه اسلامی به «نظام دانایی» تبدیل نشده بود.


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه سی و یکم تیر 1393
ساعت 15:7    | |

زانچ آستین کوته و دست دراز کرد!

 

هومن قاسمی

 

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفتم تیر 1393
ساعت 22:41    | |

زانچ آستین کوته و دست دراز کرد!

 

هومن قاسمی

 

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفتم تیر 1393
ساعت 22:35    | |

زانچ آستین کوته و دست دراز کرد!

 

هومن قاسمی

 

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفتم تیر 1393
ساعت 22:33    | |

دربارۀ ميزان دانش سیدجمال و مسئلۀ پروتستانیسم اسلامی

 

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه سی و یکم خرداد 1393
ساعت 21:21    | |

دربارۀ ميزان دانش سیدجمال و مسئلۀ پروتستانیسم اسلامی

سیدجمال-سیدجواد او نیز مانند آخوندزاده اطلاع چندانی از جنبش اصلاح دینی در اروپا نداشت و بیشتر از آن که دریافت درستی از پروتستانیسم و احتمال امکان آن در اسلام داشته باشد، با توجه به تصوری که از اهمیت و ضرورت اصلاح دینی در اسلام پیدا کرده و با تکیه بر اطلاع بسیار سطحی که از منابع روزنامه‌ای از نتایج اجتماعی پروتستانیسم به دست آورده بود، گمان می‌برد که پیشرفت‌های اجتماعی اروپا از پیامدهای اصلاح دینی است.

 

فرهنگ امروز: پس از برگزاری نشست چهارم اردیبهشت 93 در نقد و شرح آراء سیدجواد طباطبایی در کتابخانۀ ملی و طرح انتقاداتی از سوی برخی از سخنرانان و منتقدین سیدجواد طباطبایی دایر بر بی‌توجهی سیدجواد طباطبایی بر نقش و اهمیت سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی در شکل‌گیری اندیشۀ اصلاح دینی و «پروتستانیسم اسلامی» در تاریخ معاصر ایران ، سید جواد طباطبایی نه فقط برای پاسخ به این انتقادات، بلکه بیشتر در جهت تنویر افکار درباب عیار دانش و سواد و چرایی کم اهمیتی او در تاریخ اندیشه معاصر، متن ذیل را جهت انتشار در اختیار فرهنگ امروز قرار داد که در ادامه می‌آید:


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه سی و یکم خرداد 1393
ساعت 21:18    | |
http://farhangemrooz.com/download?f=2014/05/06/4/12153.jpg&ts=

 نگاشته شده  جمعه بیست و سوم خرداد 1393
ساعت 19:38    | |

تعلیقه ای بر حاشیۀ «خود شهید پنداری» برادر استاد آقاجری

 

نوشتۀ علیرضا سیداحمدیان


ادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه هفدهم خرداد 1393
ساعت 23:29    | |

اطلاعیه

 

نطر علاقه مندانی را که از ما دربارۀ ویراست های جدید نوشته های دکتر طباطبایی سئوال هایی کرده اند، به این نکته جلب می کنیم که در مجموعه ای که در انتشارات مینوی خرد در دست انتشار است، تنها کتاب هایی ویراست جدید هستند که روی جلد به تصریح قید شده باشد. در مجموعۀ حاضر تنها دو کتاب تاریخ فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقی ویراست های جدید هستند، در جریان سال جاری نسخه های دوم درآمدی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی و زوال اندیشۀ سیاسی در ایران در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. از اینرو، با انتشار نسخه های دو کتاب یادشده چاپ های بدون اجازۀ موجود در بازار و متن تصویری که از چندی پیش روی انترنت قرار دارد، از درجۀ اعتبار ساقط خواهد بود. در جریان همین سال سه دفتر جلد نخست تاریخ اندیشۀ سیاسی در اروپا نیز در هزار و ششصد صفحه با عنوان های زیر انتشار پیدا خواهد کرد :

دفتر نخست : جدال قدیم و جدید در الهیات (نسخۀ دوم جدال قدیم و جدید)

 

دفتر دوم : جدال قدیم و جدید در فلسفۀ حقوق و نظریۀ جمهوری خواهی فلورانس

 

دفتر سوم : مفاهیم نوآیین در اندیشۀ سیاسی

 

 

 نگاشته شده  شنبه هفدهم خرداد 1393
ساعت 19:38    | |

خلاصه مقالۀ محمد ایمانی به قلم خود او

 

https://www.facebook.com/m.imani1987?fref=ts&ref=br_tf

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه دوم خرداد 1393
ساعت 21:36    | |

تاسیس اندیشه سیاسی جدید ایران از درون بحران ایران

 

محمد ایمانی

 

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393
ساعت 18:49    | |

تاسیس اندیشه سیاسی جدید ایران از درون بحران ایران

 

محمد ایمانی

 

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393
ساعت 18:42    | |

تاسیس اندیشه سیاسی جدید ایران از درون بحران ایران

 

محمد ایمانی

 

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393
ساعت 18:39    | |

نقدی بر نقدهای دکتر فیرحی

 

مصطفی نصیری

 

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
ساعت 18:45    | |

در هجوم شاگردان

 

نقدی بر نقدهای دکتر فیرحی

 

مصطفی نصیری

 

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
ساعت 18:42    | |

در هجوم شاگردان

 

نقدی بر نقدهای دکتر فیرحی

 

مصطفی نصیری

 

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
ساعت 18:38    | |

«نقد»ها را بود آیا که عیاری گیرند؟

 

هومن قاسمی

 

بخش دوم

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
ساعت 11:52    | |

«نقد»ها را بود آیا که عیاری گیرند؟

 

هومن قاسمی

 

بخش نخست

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
ساعت 11:45    | |
جدال با مدعیان

بخش چهارم
 
 
بحث مقدماتی دکتر طباطبایی در این جا به پایان می رسد. این مقاله دنباله ای دارد در بررسی انتقادی همۀ مطالبی که در نشست چهارم اردیبهشت مطرح شده بود که به موقع در اختیار علاقه مندان خواهیم گذاشت. نظر خوانندگان را به دو مطلب از دوستان، مصطفی نصیری و هومن قاسمی، جلب می کنیم که قرار بود در مهرنامه منتشر شود و گویا منتشر نخواهد شد.

 

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
ساعت 11:26    | |
http://farhangemrooz.com/download?f=2014/05/06/4/12151.jpg&ts=

 نگاشته شده  شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393
ساعت 20:8    | |

اطلاعیه

 

به دنبال انتشار بخش هایی از پاسخ دکتر طباطبایی برخی از دوستان علاقه مند پیام های بسیار محبت آمیزی ارسال کرده اند. پیام هایی که به دکتر طباطبایی مربوط می شد در اختیار ایشان قرار داده ایم. ما نیز به نوبۀ خود از این دوستان متشکریم. متن کامل آن مطلب و مقاله های دیگر دوستان پس از چاپ در مهرنامه در دسترس قرار خواهد گرفت.

 نگاشته شده  شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393
ساعت 18:44    | |
جدال با مدعیان

بخش سوم

 

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393
ساعت 14:1    | |
جدال با مدعیان

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393
ساعت 23:5    | |