جدال با مدعی

 

مصطفی نصیری

بخش سوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
ساعت 21:38    | |

جدال با مدعی

 

مصطفی نصیری

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
ساعت 21:36    | |

جدال با مدعی

 

مصطفی نصیری

بخش نخست


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
ساعت 21:32    | |

نقدی بر یدالله موقن در بیان معنای سنت

 

مصطفی نصیری


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
ساعت 21:25    | |

اطلاعیه

 

به اطلاع علاقه مندان می رسانیم که دفتر سوم تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید

از امروز 

  در تهران توزیع شده است. دفتر نخست نیز اواخر بهمن ماه در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 نگاشته شده  چهارشنبه هفدهم دی 1393
ساعت 22:32    | |

نقدي بر مناظره دكتر سيد جواد طباطبائي و دكتر حسين كچوئيان


ملیت گرایی از کجا آمد؟


کاظم آذری سیسیادامه مطلب
 نگاشته شده  شنبه دهم آبان 1393
ساعت 23:19    | |
 

تعلیقۀ هفتم 

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه بیست و پنجم مهر 1393
ساعت 15:44    | |

تعلیقۀ ششم بخش دوم

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه یازدهم مهر 1393
ساعت 23:42    | |

تعلیقۀ ششم بخش نخست

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  جمعه یازدهم مهر 1393
ساعت 23:40    | |

یکی دو حاشیه بر برنامۀ پیشنهادی برای «ارتقاءِ» علم سیاست

 

دکتر جواد طباطبایی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  چهارشنبه دوم مهر 1393
ساعت 15:49    | |
 تعلیقۀ پنجم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393
ساعت 23:4    | |

 نقطه کانونی درد کجاست؟

‌   فرخنده مدرس

 

http://bonyadhomayoun.com/?p=13381


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393
ساعت 15:27    | |

دربارۀ یک مشت ادعا

 

ملاحظاتی دربارۀ مفهوم ذات در فلسفۀ ارسطو و هگل

 

هومن قاسمی

 

از آن جا در مقالۀ هومن قاسمی حروف یونانی به کار رفته و خواندن آن ها

در محیط بلاگ ممکن نیست، آن را به صورت تصویری در پیوند زیر قرار داده ایم.

 

http://www.mediafire.com/view/yx354rwuprt78by/002.pdf

 نگاشته شده  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393
ساعت 23:24    | |
 تعلیقۀ چهارم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه هفدهم شهریور 1393
ساعت 17:49    | |

تعلیقۀ سوم

 

سیروس پرویزی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه یازدهم شهریور 1393
ساعت 18:51    | |

تعلیقۀ دوم

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  یکشنبه نهم شهریور 1393
ساعت 1:26    | |

تعلیقۀ نخست

 

سیروس پرویزی


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه ششم شهریور 1393
ساعت 1:6    | |

تعلیقه هایی بر مقالۀ «زوال سیاسی در ایران»

 

سیروس پرویزی

 

درآمد


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:22    | |


روشنفكری در زمانه‌ی عسرت

سيروس پرويزی

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:13    | |

روشنفکری در زمانۀ عسرت

 

سیروس پرویزی

 

بخش نخست

 

آنچه از نظر خوانندگان می گذرد، مقاله ای است حدود ده سال پیش (جمعه ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٥) نوشته شده و در سایت گفتگو آمده بود. ما آن را به مناسبت مقاله ای می آوریم که سیروس پرویزی در نقد مقالۀ زوال سیاسی در ایران نوشته و در سایت خود منتشر کرده است


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه چهارم شهریور 1393
ساعت 1:10    | |

چه کسی هیچ نمی­گوید؟!

 

بررسی یک نکته از مقالۀ «زوال سیاسی در ایران»

 

محمد مرادی

 


ادامه مطلب
 نگاشته شده  دوشنبه سوم شهریور 1393
ساعت 17:54    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش پایانی

 

سیری در فصل دوم کتاب “مکتب تبریز”


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:35    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش دوم: سیری در عنوان «مکتب تبریز»


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:30    | |

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

 

بخش نخست: مقدمه‌ای به پاس قدردانی از دکترجواد طباطبایی

‌‌

نفوذ و تأثیر نظری دکترجواد طباطبایی بر بخش بزرگی از جامعه فعال ایرانی ماهیتی فرهنگی و مَنشی یافته و خوانندگان پی‌گیر آثار و جویندگان آرای وی را، به ملاحظه کشور، محتاط و «محافظه‌کار» و ایراندوست‌تر کرده است.

‌‌

 

بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد

بخش نخست:

Tabatabie


ادامه مطلب
 نگاشته شده  پنجشنبه سی ام مرداد 1393
ساعت 23:23    | |

سیر نابخردی در تاریخ

درباره روایت جواد طباطبایی از زوال سیاسی در ایران

مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی

بخش دوم


ادامه مطلب
 نگاشته شده  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
ساعت 20:37    | |